ANASAYFA - HOMEPAGE

Türkçe
Şehrin ekonomisi tamamen tarım ve turizme dayalıdır. Hizmet sektörü iyi gelişmiştir. Üretilen hizmet ve malların tamamına yakının tüketimi, çevrede bulunan turistik otellerde gerçekleşmektedir. Alanya’da turizm sektörü 1.1 milyar Euro değerinde. Özellikle Kuzey Avrupa ve Rusya’dan gelen birçok turist, Alanya’da düzenli olarak tatil yapmaktalar. Mevcut etkinlikler, rüzgar sörfü, parasailing, muz bot ve Türkiye’nin en büyük go-kart pisti bulunmaktadır. 2003 yılından itibaren, konut piyasası son derece karlı hale gelmiş olup, Avrupalı ve Asyalı yarı zamanlı sakinleri için yapılmış çeşitli özel evler ve devre mülkler yapılmıştır. Seracılık ve narenciye üretimi bölgenin sıcak ikliminden dolayı son derece gelişmiş tekniklerle yapılmaktadır. Üretilen ürünlerin bir kısmı sadece Alanya'ya hastır. Bunların başında avokado ve muz gelir. Alanya muzunun boyutları yaklaşık ithal muzuyla aynıdır ve ithal muzdan daha tatlıdır. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2015 [8] verilerine göre üretilen bazı ürünlerin verileri: Yıllık muz üretimi: 28.975 ton Yıllık avakado üretimi: 956 ton Yıllık portakal üretimi: 14.727 ton Yıllık Yeni dünya üretimi: 4.502 ton Yıllık Turunçgillerin Toplam üretimi: 35.040 ton Yıllık domates üretimi: 115.657 ton Yıllık hıyar üretimi: 134.400 ton
English
Entirely the city's economy is based on agriculture and tourism. The service sector is well developed. The consumption of goods and services produced in the environment takes place in the tourist hotels. The tourism sector in Alanya are worth 1.1 billion euros. Many tourists from Northern Europe and especially Russia are doing regularly holiday in Alanya. Existing activities, Windsurfing, parasailing, banana boating and Turkey's largest go-kart track. Since 2003, the housing market has been extremely profitable European and Asian part-time residents and several that are made for private homes timeshare were made. The production area for citrus and the warm climate of greenhouses are made with highly advanced techniques. Just a part of the products produced from Alanya. Comes in avocado and banana on top of them. Alanya banana bananas bananas are sweeter than imported and are identical to about the size of import. 2015 Alanya Chamber of Commerce and Industry [8] some of the products produced according to the data of data: Annual banana production: 28.975 tons Annual avocado production: 956 tons Annual orange production: 14.727 tons Annual new world generation: 4.502 tons Total annual citrus fruit production: 35.040 tons Annual tomato production: tons 115.657 Cucumber annual production: tons 134.400
Germany
Ganz die Wirtschaft der Stadt beruht auf der Landwirtschaft und dem Tourismus. Der Dienstleistungssektor ist gut entwickelt. Der Konsum der produzierten Güter und Dienstleistungen in der Umgebung statt in den Touristen-hotels. Der Tourismus in Alanya Wert von 1,1 Milliarden Euro. Viele Touristen aus Nordeuropa und vor allem in Russland, machen regelmäßig Urlaub in Alanya. Bestehende Aktivitäten, Windsurfen, parasailing, Bananenboot und der Türkei der größte go-kart-Bahn. Seit 2003 ist der Wohnungsmarkt äußerst profitablen europäischen und asiatischen Teilzeit-Bewohner und einige, die sind gemacht für private Haushalte Timesharing gemacht wurden. Das Anbaugebiet für Zitrusfrüchte und das warme Klima der Gewächshäuser sind mit hoch entwickelten Techniken. Nur ein Teil der Produkte sind hergestellt von Alanya. Kommt in avocado und Banane auf der Oberseite von Ihnen. Alanya-Bananen-Bananen-Bananen sind süßer als importiert und sind identisch zu der grösse der Einfuhr. 2015 Alanya Chamber of Commerce and Industry " [8] einige der Produkte, produziert nach den Daten von: Jährliche Bananen-Produktion: 28.975 Tonnen Jährliche avocado-Produktion: 956 Tonnen Jährliche orange Produktion: 14.727 Tonnen Jährliche neue-Welt-generation: 4.502 Tonnen Jährliche Zitrusfrüchte Produktion: 35.040 Tonnen Jährliche Tomate Produktion: Tonnen 115.657 Gurke jährliche Produktion: 134.400 Tonnen
Russian
бананы от размера, примерно на импортные бананы и импортные такие же, как для чем бананы слаще. Алания палаты торговли и промышленности 2015 [8], по данным некоторых продуктов производится данные: Ежегодный банан производство: 28.975 тонн Ежегодный авокадо производство: 956 тонн Годовой оранжевый производство: 14.727 тонн Ежегодный Новый мир производство: 4.502 тонн Ежегодный Общий объем производства цитрусовых: 35.040 тонн Ежегодный томатный производства: 115.657 тонн Годовой укол производства: 134.400 тонн Alanya Firmaları